top of page

WALK & TALK

"ישיבה הפכה לעישון של הדור שלנו"

 עם ציטוט זה נפתח אתר אינפוגרפי

גרפיקה המציגה את הרצאתה של
 Nilofer Merchant 

המביאה לידיעה על מגרעות הישיבה הממושכות במשרד

ומשאירה אותנו עם טיפ מפתיע וסיום אופטימי

bottom of page