One Pager KinoAds

גרפיקה ועיצוב One Pager
עבור חברת kinoAds המפיקה ומייצרת
קטעי וידאו חזותיים במדיה החברתית

KinoAds One Pager View
KinoAds One Pager Design